THOSTI International Concrete Sleepers Betonschwellen

Ortak teşebbüs

THOSTİ personeli, yıllardan bu yana uluslararası proje yürütmeye vakıftır.

Ortaklıklar, zaman zaman beraberinde daha hızlı ve iyi çözümler getirir. THOSTI, bu nedenden dolayı, ürünün imal edileceği veya kullanılacağı ülkeden ortaklarla birlikte çalışmaya ilgi gösterir.

Değişik ülkelerdeki üretim tesisleriyle çok yönlü ilişkiler sayesinde, çelik ve beton ürünlerinin ortak girişim imalatçısı olarak faaliyet göstermek ve nihai ürünün kalitesini aktüel olarak geçerli taleplere uygun biçimde garantiye alarak hızla başarıya ulaştırması mümkün çözümler bulmak mümkündür.