THOSTI International GmbH

Al-Homs travers üretim tesisi

THOSTI personelinin edimleri:

2001-2002 yıllarında

 • Bütün tesisin planlanması.
 • Bütün alımların koordinasyonu.
 • İnşa aşaması boyunca teknik yönetim.
 • Hammaddelerin uygunluk kontrolü.
 • Travers ve beton dizaynı.
 • Tesisin işletmeye açılması.
 • Personelin eğitilmesi


2008-2009 yıllarında

 • Tekrar işletmeye açılması.
 • Travers ve beton dizaynı.
 • Uygunluk kontrolü.
 • Personelin eğitilmesi.
 • Üretime refakat.

Veriler

Proje Al-Homs travers üretim tesisi
Ülke Libya
Müşteri RAPCO
(Libyan Railways Organisation)
Yapım yılı 2001
İnşa süresi 12 ay ve
12 ay
Alan yüzeyi ~ 26.000 m²
Ürün Hat traversleri Tip B70
Makas traversleri - değişik tiplerde
Travers sistemi THOSTI-BBRV (B70)
Long-line (makas traversleri)
Kapasite 500.000 hat traversi
50.000 metretül makas traversi/yıl
Resim galerisi