THOSTI International - Inbetriebnahme und Produktionsbegleitung

Haydi iş başına!

Tesislerin yeni inşası veya yeniden düzenlenmesinden sonra, personelle birlikte yerinde makine ve tesisleri işletmeye açabiliriz.

Yerinde eğitim ve atelye çalışmaları, personeli günlük üretim akışına hazırlar.

Personelimizin refakatiyle, kalitenin geleceği garanti altına alınır.

İşletmeye açma, üretime refakat

Sie werden nicht allein gelassen. Wir helfen Ihnen.