Alman telehizmet kanununun 5. maddesi uyarınca bildirimler

THOSTI GmbH
Otto-Lindenmeyer-Str. 28
86153 Augsburg - Almanya

Sorumlu:
Genel Müdür Dietmar Stoldt

İletişim:

Telefon:

+49 821 50895 – 384

Telefaks:

+49 821 50895 – 386

E-Posta:

info@thosti-gmbh.de

Sicil kaydı:
Ticaret sicili kaydı.
Ticaret sicil mahkemesi: Augsburg
Sicil numarası: HRB 24994

Vergi kimlik No:
Vergi Kanunu'nun 27 a fıkrası gereğince vergi kimlik numarası:
DE 269690055

THOSTI International GmbH
Otto-Lindenmeyer-Str. 28
86153 Augsburg - Almanya

Sorumlu:
Genel Müdür Dietmar Stoldt

İletişim:

Telefon:

+49 821 50895 – 780

Telefaks:

+49 821 50895 – 783

E-Posta:

info@thosti-international.com

Sicil kaydı:
Ticaret sicili kaydı.
Ticaret sicil mahkemesi: Augsburg
Sicil numarası: HRB 25170

Vergi kimlik No:
Vergi Kanunu'nun 27 a fıkrası gereğince vergi kimlik numarası:
DE 270552435

Kaynak: künye jeneratörü tarafından hazırlanmıştır e-recht24.de

Reklam danışmanlığı ve fotoğraflar: Bildbrand Augsburg
www.boschmedia.de

Tasarım ve uygulama: Boschmedia Kommunikationsdesign Augsburg
www.boschmedia.de

CMS: Contao Open Source CMS

Mesuliyetten bağışıklık

İçeriklera dair sorumluluk

Sayfalarımızın içeriği büyük bir itinayla hazırlanmıştır. Ancak içeriklerin doğruluğu, tamlığı ve güncelliği sorumluluk kabule edilmez. Hizmet sunucu olarak, Alman telehizmet kanununun 7. maddesinin 1. paragrafı uyarınca bu sayfalardaki içeriklerimiz için genel yasal hükümler uyarınca sorumluyuz. Ancak telehizmet kanununun 8 ila 10. maddelerine göre, hizmet sunucu sıfatıyla gönderilen veya kaydedilen yabancılara ait bilgileri kontrol etme veya yasalara aykırı bir faaliyete işaret eden durumları araştırma yükümlülüğünü taşımıyoruz. Buna rağmen, bilgilerin genel yasal hükümlere göre kaldırılması veya kullanımının engellenmesi bundan etkilenmez. Ancak bu konudaki sorumluluk, somut bir ihlalin tespit edildiği andan itibaren olanaklıdır. Bu tür ihlallerin tespit edilmesi halinde, bu içerikleri hemen kaldırırız.

Bağlantılara dair sorumluluk

İnternet sayfamız, içerikleri üzerine etkimizin söz konusu olmadığı, üçüncü şahıslara ait harici web sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu nedenden ötürü, yabancı içerikleri için sorumluluk üstlenmemiz söz konusu olamaz. Bağlantıları verilen sayfaların içerikleri için, ilgili sayfaların sunucuları veya işletenleri sorumludur. Bağlantıları verilen sayfalar, bağlantıların verildiği tarih itibarıyla olası ihlallere dair kontrol edildi. Yasalara aykırı içerikler, bağlantının verildiği tarih itibarıyla söz konusu değildi. Bir ihlal durumunun somut dayanakları olmaksızın, bağlantısı verilen sayfaların sürekli içerik bakımından kontrol edilmesi uygun değildir. Bu tür ihlallerin tespit edilmesi halinde, bu bağlantıları hemen kaldırırız.

Telif hakkı

Sayfa operatörleri tarafından bu sayfalar için hazırlanan içerik ve eserler, Alman Telif Kanunu'na tabidir. Telif hakkı sınırlarını aşan çoğaltma, işlemden geçirme, yayma ve her türden kullanım, ilgili yazarın veya düzenleyicinin yazılı onayını gerektirir. Bu sayfadan yükleme ve kopyalamalara, sadece bireysel ve ticari olmayan kullanım amacıyla olması şartıyla izin verilir. Eğer bu sayfanın içerikleri operatör tarafından hazırlanmamışsa, üçüncü şahısların telif hakkı gözetlenir. Bilhassa üçüncü şahıslara ait içerikler, bu türden içerikler olarak tanımlanır. Buna rağmen, herhangi bir telif hakkı ihlali dikkatinizi çekerse, uygun bir açıklama yapmanızı rica ederiz. Bu tür ihlallerin tespit edilmesi halinde, bu içerikleri hemen kaldırırız.

Bilgi koruma

Web sayfamızın kullanılması, genel olarak kişisel bilgiler verilmeden olanaklıdır. Sayfalarımızda kişisel bilgilerin istenmesi (örneğin isim, adres veya E-Posta adresleri) halinde, bu, gönüllülük temelinde gerçekleşir. Bu bilgiler, açık ve net onay olmaksızın üçüncü şahıslara verilmez.

İnternette bilgi aktarımının (örneğin E-Posta üzerinde iletişimin) güvenlik açısından sorunlar arz ettiğine dikkat çekmek istiyoruz. Bilgilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Künye sorumluluğu kapsamında yayımlanan iletişim bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından açık olarak istenmeyen reklam ve bilgi materyali olarak gönderilmesi biçiminde kullanılması, kesinlikle yasaktır.  Sayfa operatörleri, reklam bilgilerinin mesela Spam E-Posta aracılığıyla gönderilmesi durumunda, yasal işlem yapma haklarını saklı tutarlar.

Kaynakça: Disclaimer eRecht24

PIWIK ziyaretçi istatiği için bilgi koruma opsiyonları
Web hizmetlerimizin kullanılmasıyla ilgili olarak, PIWIK yazılımı tarafından anonim istatistikler tutulmaktadır. OptOut (dışarıda kalmayı tercih etme) prosedürünü kullanarak Piwik tarafından kaydedilmenizi devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için lütfen bu bağlantıyı kullanın...